مدرسه جی کیوبی

محلی برای آموزش و ترویج نرم افزارهای آزاد، سورس باز و رایگان.

ما بر این باوریم که سرنوشت جهان گرافیک کامپیوتری توسط نرم افزارهای آزاد و سورس باز رقم خواهد خورد؛ شکل جدیدی از دسترسی به منابع؛ به صورت آزاد، خارج از ابعاد جغرافیایی و ملیت.

ماهیت وجودی مدرسه جی کیوبی، تشکیل یک هسته منسجم، برای تسهیل مسیر ترویج و آموزش نرم افزارهای آزاد ، سورس باز و رایگان در ایران است.

موسسین جی کیوبی با تجربه سالها تدریس نرم افزارها(چه نرم افزارهای تجاری و چه آزاد و رایگان) در حوزه گرافیک کامپوتری، طی ماه های نیمه اول سال ۱۴۰۰، تحقیقات گسترده ای برای بررسی امکان جایگزینی نرم افزار های تجاری با نرم افزارهای آزاد، سورس باز و رایگان انجام دادند. نتیجه این تحقیقات نه تنها این امکان را به طور کامل تایید می کرد، بلکه مسیرهای روشن تری را به سوی دسترسی آزاد به منابع برای همه، رهنمون می شد.

به نظر می رسد وقت آن رسیده است که ساختارهای مخرب بنا شده بر منفعت شرکت های بزرگ نرم افزاری، و طرح های تجاری استفاده از استعدادها و اطلاعات کاربران، تغییر کند، و حالا سیستم عامل ها و نرم افزارهای آزاد و سورس باز پرچمدار این تغییر هستند.

جی کیوبی در حوزه گرافیک کامپیوتری، فعالیت های آتی خود را، در جهت فرهنگ سازی برای رسیدن به این هدف، و آموزش و ترویج برای ایجاد فضای برابر آموزشی و دسترسی آزاد به منابع برای همه، طراحی کرده است. ابزار ما در این مسیر مدرسه جی کیوبی است.

آخرین مطالب مرتبط مدرسه

محتوای سایت جی کیوبی بر اساس مجوزهای ثبت شده زیر در دسترس شما است

این مجوز به شما این امکان را می‌دهد که محتوای سایت را حتی از نظر تجاری، توزیع، ریمیکس، تطبیق و توسعه دهید، البته تا زمانی که اعتبار اصلی را به جی کیوبی بدهید.

این مجوز به شما این امکان را می دهد که حتی برای مقاصد تجاری محتوای سایت را بازسازی کنید، تطبیق دهید، و بر اساس آنها محصول دیگری بسازید،البته تا زمانی که اعتبار اصلی را به جی کیوبی بدهید و محتوای جدید خود را تحت شرایط همین مجوز منتشر کنید. 

این مجوز به شما این امکان را می دهد که از محتوای سایت برای هر هدفی، از جمله تجاری استفاده کنید. با این حال، نمی توانید آن را با دیگران به صورت اقتباس شده به اشتراک بگذارید و باید اعتبار اصلی را به جی کیوبی بدهید.

این مجوز به شما اجازه می‌دهد که محتوای سایت را به‌صورت غیرتجاری ریمیکس کنید، تطبیق دهید و بر اساس آن محصول دیگری بسازید. آثار جدید شما باید جی کیوبی را تأیید کند و غیرتجاری باشد. شما مجبور نیستند آثار مشتق خود را با همان شرایط مجوز اولیه نشر دهید.

این مجوز به شما اجازه می‌دهد تا زمانی که اعتبار اصلی را به جی کیوبی می دهید و محصول جدید خود را تحت همین مجوز انتشار دهید و محتوای سایت را به‌صورت غیرتجاری بازسازی، انطباق و توسعه دهید.

این مجوز فقط به شما اجازه می‌دهد تا محتوای سایت را دانلود کرده و با دیگران به اشتراک بگذارید، تا زمانی که اعتبار اصلی را به جی کیوبی بدهید، اما نمی‌توانند به هیچ وجه آنها را تغییر دهید یا از آنها به صورت تجاری استفاده کنید.

محتوای مورد نظر به طور کامل در مالکیت عمومی قرار دارد. نیاز به ذکر منبع نمی باشد، «هیچ حقوقی محفوظ نیست» و استفاده محتوا برای هر هدفی آزاد است.