درباره جی کیوبی

دنیایی بر مدار نرم افزارهای آزاد.

جی کیوبی بر اساس ایده ای برای اصلاح چرخه «آموزش» و «کار» در زندگی معاصر شکل گرفت.
تجربه حضور ما در میان کاربران نرم افزارهای آزاد ما را بر آن داشت تا از تجربه این تعامل آزاد، که بر اساس داشتن امکانات و دسترسی های برابر است، در طراحی جهان جی کیوبی بهره ببریم.
ما برای حرکت در مسیر تحقق این ایده، «اکوسیستم» و «مدرسه» جی کیوبی را در تعامل با یکدیگر، طراحی کرده ایم.
در جی کیوبی منافع فردی در گرو منافع جمعی تعریف شده است، جی کیوبی با تک تک شما معنا می یابد.

سمانه افشین - میثم حسینی

تماس با جی کیوبی

محتوای گرافیکی جی کیوبی

محتوای گرافیکی جی کیوبی در اختیار شما قرار دارد تا در صورت نیاز بتوانید از آن در محتواهای تولیدی خود استفاده کنید.

نشانه مدرسه جی کیوبی

#۷۳۲۲۲۲
#f25050
#f29877
#8c4d59

نشانه اکوسیستم جی کیوبی

#f27141
#32594b
#a6826d
#5d8c76
#d9b64e

نشانه جی کیوبی

#۴۹۵۶b2
#6945af
#af3594
#fc3992
#f967b0

محتوای سایت جی کیوبی بر اساس مجوزهای ثبت شده زیر در دسترس شما است

این مجوز به شما این امکان را می‌دهد که محتوای سایت را حتی از نظر تجاری، توزیع، ریمیکس، تطبیق و توسعه دهید، البته تا زمانی که اعتبار اصلی را به جی کیوبی بدهید.

این مجوز به شما این امکان را می دهد که حتی برای مقاصد تجاری محتوای سایت را بازسازی کنید، تطبیق دهید، و بر اساس آنها محصول دیگری بسازید،البته تا زمانی که اعتبار اصلی را به جی کیوبی بدهید و محتوای جدید خود را تحت شرایط همین مجوز منتشر کنید. 

این مجوز به شما این امکان را می دهد که از محتوای سایت برای هر هدفی، از جمله تجاری استفاده کنید. با این حال، نمی توانید آن را با دیگران به صورت اقتباس شده به اشتراک بگذارید و باید اعتبار اصلی را به جی کیوبی بدهید.

این مجوز به شما اجازه می‌دهد که محتوای سایت را به‌صورت غیرتجاری ریمیکس کنید، تطبیق دهید و بر اساس آن محصول دیگری بسازید. آثار جدید شما باید جی کیوبی را تأیید کند و غیرتجاری باشد. شما مجبور نیستند آثار مشتق خود را با همان شرایط مجوز اولیه نشر دهید.

این مجوز به شما اجازه می‌دهد تا زمانی که اعتبار اصلی را به جی کیوبی می دهید و محصول جدید خود را تحت همین مجوز انتشار دهید و محتوای سایت را به‌صورت غیرتجاری بازسازی، انطباق و توسعه دهید.

این مجوز فقط به شما اجازه می‌دهد تا محتوای سایت را دانلود کرده و با دیگران به اشتراک بگذارید، تا زمانی که اعتبار اصلی را به جی کیوبی بدهید، اما نمی‌توانند به هیچ وجه آنها را تغییر دهید یا از آنها به صورت تجاری استفاده کنید.

محتوای مورد نظر به طور کامل در مالکیت عمومی قرار دارد. نیاز به ذکر منبع نمی باشد، «هیچ حقوقی محفوظ نیست» و استفاده محتوا برای هر هدفی آزاد است.